Искам да продам имота си. Какви документи са ми необходими?

Всеки имот е с различна документация и за всеки имот са необходими различни документи.

Нотариусът не може да ви каже какви документи са ви необходими по ваш преразказ за това, какво се е случвало с имота ви през годините.

За да имате точен отговор и пълна яснота, трябва предварително да представите четливи пълни копия на документите, които имате.

Тук са представени ПРИМЕРНИ необходими документи за продажба и/или ипотека върху имот.