Какво означава Службата по вписвания да приключи датата?

В София работят повече от 110 нотариуса, които всеки ден извършват актове, подлежащи на вписване. Всичките тези актове: нотариални актове, законни ипотеки, декларации за откази от права, се вписват в Службата по вписвания.

Когато всички актове, на всички нотариуси, от една дата са изведени с всичките им данни в компютърната система на Службата по вписвания, тогава датата е приключена.

Дори вашият нотариален акт да е вписан пръв и преди всички останали нотариални актове, Службата по вписвания няма да приключи датата докато в компютърната им система не са изведени всички актове на всички нотариуси от този ден.

В различните месеци на годината срокът за приключване на датата е различен: от три дни до почти месец. Най – големите забавяния обикновено са в периода на летните отпуски и в края на годината.