Калкулатор за нотариални такси

Материален интерес в лева
Данъчна служба (местен данък) * 0
Агенция вписвания (вписване) 0
Нотариална такса 0
ДДС 0
Банкови комисионни ** 0
ОБЩО *** 0

Вижте какво е материален интерес.

Вижте повече за различните видове нотариални услуги.

Вижте каква е разликата между договорна и закoнна ипотека.

Вижте кои са договорите, подлежащи на вписване.

Моля, имайте предвид, че таксите са за извършване на нотариален акт или съответното нотариално удостоверяване. Съставянето на проект на нотариален акт, договор или други документи се таксува съгласно т.17-22 от Тарифата.

* Моля, имайте предвид, че местният данък в размер на 2.5% важи само за София, защото от 2008г. всяка община сама определя в определени граници местния данък.

** Представляват комисионните, които банка би събрала, в случаите, когато превеждате по банков път таксите на Данъчната служба и на Агенция по вписванията. Таксите са ориентировъчни.

*** Моля, имайте предвид, че в повечето от случаите към нотариалните актове се налага да се правят допълнителни заверки (преписи, декларации и др.), които ще ви струват допълнително ориентировъчно около 10-20 лева.

Тарифа за нотариусите и нотариалната дейност »