Въпроси

Хората, с които общуваме и работим питат за работата и услугите ни. Тук отговаряме на най-честите въпроси. Ако искате да питате още нещо, моля, пишете ни. Задължително ще отговорим.

Аз съм продавач, а купувачите ще ми платят цената с кредит от банка.

В момента повечето от покупките на недвижими имоти се извършват като продажната цена се заплаща чрез кредит от банка. Процедурата е следната: Първо се подписва нотариалния акт за продажба, с […]

Вижте повече »

Какво е материален интерес?

Документ, с който се гарантира плащането/получаването на определена сума, се таксува като документ с материален интерес. Материалният интерес е в размер на посочената дължима сума. Пример за такива документи са: […]

Вижте повече »

Имотът, който продавам/ипотекирам, е моя лична собственост. Защо съпругът ми трябва да подписва декларация?

Декларацията – съгласие е във връзка с член 26 от Семейния кодекс. Според тази разпоредба независимо, че имотът е лична ваша собственост (дарен ви е или е придобит преди брака), […]

Вижте повече »

Как да се снабдя с удостоверение за наличие или липса на тежести за имот?

Тези удостоверения се издават от Службата по вписвания към Агенцията по вписване. Адресът е София, кв.„Гео Милев“, ул. „Елисавета Багряна“ №20. Стъпките са следните: 1. Предварително плащате по сметка на […]

Вижте повече »

Кои документи подлежат на вписване в имотен регистър?

Освен нотариалните актове, примери за такива документи са: брачни договори с предмет недвижими имоти, договор за наем /за срок над една година/, договор за учредяване право на преминаване, на прокарване […]

Вижте повече »