23.11.2010 Кадастрални карти за имоти в София

От юни 2009г. в София е влязла в сила кадастрална карта за район „Младост” и район „Люлин”. Влезе в сила кадастрална карта и за Горна баня, район „Овча купел”, както и за Мърчаево. От октомври 2010 идентификатори са издават и за всички имоти в район „Овча купел”, район „Средец”, район „Оборище”. Подробности може да се намерят на сайта на Агенция по кадастър. За сделки с имоти в тези райони е необходимо на нотариуса да се представи и схема с идентификатор за жилище, ателие, магазин, гараж и скица с идентификатор за земя.