25.01.2018 Нова система за подаване на заявления за издаване на удостоверения за тежести

Уважаеми колеги и клиенти,
Поради създаващата се в момента в Агенция по вписванията нова система за подаване на заявления за издаване на удостоверения за тежести и поради липса на електронно подаване на заявления, както и липса на гише и създаден ред за подаване на заявления от нотариуси, временно до отстраняване на всички нередности в организацията, като нотариус не поемам ангажимент да подавам заявления за тежести.
Всяко едно лице, брокер, адвокат, не е необходимо да е собственик, може да отиде в агенция по вписванията и да подаде заявление за издаване на удостоверение за тежести, като трябва да си отдели време в работното време на съответното гише- до 13,00 ч. за удостоверения за три работни дни /30 лв.такса на АВ/ и до 13,30 ч. за удостоверения за седем работни дни /10 лв.такса на АВ/. При изчисляване на срока АВ не броите деня на подаване.
Клиентите ще трябва или чрез агенциите-посредници или чрез свои адвокати да комплектоват преписки към заявлението и да подадат на агенцията копия на всички документи за собственост, удостоверения за наследници, делби, както и схеми от СГКК. Получаването става пак по същия начин на съответната опашка на гише. За подаването си предвиждате една сутрин и за получаването пак няколко часа.
С най-добри пожелания за успешна 2018г. с повече улеснения от администрацията за граждани, фирми и нотариуси, включително въвеждане на електронни услуги!