23.01.2019 Нови декларации по ЗМИП

Уважаеми клиенти,
На 08.01.2019г. в Държавен вестник бе обнародван Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
При всяка сделка нотариусът трябва да изследва предвидени в правилника обстоятелства, а СТРАНИТЕ освен досега обичайните декларации, попълват и НОВИ декларации, предвидени като образци в Правилника.
Моля, преди всяко явяване за сделка, свържете се с нотариуса, набавете образците на декларации и ги попълнете предварително, а пред нотариус ще се подписвате!