02.03.2011 Плащания на продажните цени по банков път

Считано от 26 февруари 2011г. при всички разплащания между лица в България за сумата 15 000 лева и над тази сума пред нотариус се представят банкови документи в оригинал, че сумите са заплатени по банков път. Когато плащането се извършва на вноски, ако общата сума е равна или е над 15 000 лева, пак е задължително всяко плащане да се извършва по банков път. Глобите за физическо лице, допуснало нарушението е 25% от плащането, а за юридически лица 50% от плащането. При повторно допускане на нарушение, глобите се удвояват.