18.07.2011 Плащания на продажните цени по банков път

Считано от 1 юли 2011г. влезе в сила изменение в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, по силата на което за всички плащания по сделки с недвижими имоти с обща цена 10 000 лева или над тази сума стават само по банков път.
В текста на самия нотариален акт участниците задължително посочват избраната от тях банка за разплащане на сумите по сделката и задължително на основание чл.25 ал.9 от ЗННД декларират, че „посочената по-горе сума е действителното уговорено плащане по настоящата сделка.”