06.06.2018 Пълномощни и GDPR

Във връзка с прилагането на Регламент 679/2016 за защита на личните данни множество банки, застрахователи, търговци, общински и държавни органи изискват ако лицето се явява чрез пълномощник в пълномощното изрично да бъде записан и следния текст:

„Упълномощеният има право при условия, каквито прецени да дава съгласия или да отказва съгласие от мое име за обработка на личните ми данни съгласно Регламент 679/2016, включително да подава декларации, както и заявления и да отправя искания да бъда забравен и/или да бъдат заличени личните ми данни ….“

Ако ще упълномощавате някого и му имате доверие, можете да записвате и тези права в текста на пълномощното.