23.11.2010 Семеен кодекс от 01.10.2009г.

Считано от 1.10.2009г. в България влезе в сила нов Семеен кодекс. За първи път е дадена възможност за избор на имуществен режим на съпрузите. Преди сключване на брака или по време на брака съпрузите могат да избират между три възможности:

1. Режим на съпружеска имуществена общност: всичко, придобито по време на брака възмездно от съпруг, е общо и на двамата /Това е досегашния единствен законов режим/.

2. Режим на разделност: всичко, придобито след избора на режим на разделност, е само на придобилия го съпруг, не става общо В тези два случая съпрузите се явяват пред нотариус и подписват една обща декларация, в която заявяват какъв режим избират.

3. Брачен договор: В самия брачен договор съпрузите могат да уредят имуществените си отношения, както намерят за добре. Например, може да бъде записано, че автомобилите /превозни средства/ са разделна собственост, а недвижимите имоти, които се придобиват по време на брака, са съпружеска общност. Възможностите са най- различни, отношенията са важни, затова при подготовка на документите е добре страните да се обърнат към адвокат или нотариус.
Брачният договор не променя наследяването, т.е. при смърт на един от съпрузите, ако е избран режим на разделност на имущество, преживелият съпруг пак наследява заедно с другите наследници по закон /например деца, родители, братя, сестри на починалия/.

След влизане в сила на новия СК при всички сделки се недвижими имоти нотариусите изискват удостоверение от Агенция по вписванията за вписан имуществен режим. Можете да получите удостоверението от всяка Агенция по вписвания, издава се веднага.