28.05.2018 Удостоверения за тежести

Уважаеми колеги и клиенти,

В Агенция по вписванията по електронен път може да се провери автентичността на всяко удостоверение за тежести за имот.
Всяко едно лице- купувач, банков служител, брокер, адвокат, не е необходимо да е собственик, може да отиде в Агенция по вписванията /АВ/ и да подаде заявление за издаване на удостоверение за тежести, като трябва да си отдели време в работното време на съответното гише- до 13,00 ч. за удостоверения за три работни дни /30 лв.такса на АВ/ и до 13,30 ч. за удостоверения за седем работни дни /10 лв.такса на АВ/. При изчисляване на срока не броите деня на подаване.

Клиентите ще трябва или чрез агенциите-посредници или чрез свои адвокати да комплектоват преписки към заявлението и да подадат на агенцията копия на всички документи за собственост, удостоверения за наследници, делби, както и схеми от СГКК. Получаването става пак по същия начин на съответната опашка на гише. За подаването си предвиждате една сутрин и за получаването пак няколко часа.

Тъй като качество на получаваните от АВ удстоверения за тежести за имоти е крайно занижено, НЕ ПОЕМАМ ангажимент като нотариус да посреднича между клиентите и съдиите, нито между клиентите и Агенция по вписванията, включително не мога да отделям ресурс да изисквам поправки на сбъркани удостоверения.

С най-добри пожелания за по-компетентна администрацията и въвеждане на повече електронни услуги!