Аз съм продавач, а купувачите ще ми платят цената с кредит от банка.

В момента повечето от покупките на недвижими имоти се извършват като продажната цена се заплаща чрез кредит от банка. Процедурата е следната:

Първо се подписва нотариалния акт за продажба, с който купувачите придобиват имота.
В този нотариален акт е отбелязано, че една част от продажната цена не е получена от продавачите, а ще им бъде изплатена чрез заем от банка след вписване на нотариалния акт за продажба, след вписване на ипотека в полза на Банката върху закупения имот и след представяне на удостоверение от Агенцията по вписвания, с приключила дата- датата на продажбата, от което да е видно, че ипотеката е единствена тежест върху имота.

Втората стъпка е подписването на нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека или съответно молбата за вписване на законна ипотека.
Нотариалният акт за договорна ипотека се подписва от упълномощен представител на банката, от кредитополучателите по договора за кредит, от новите собственици на имота и от солидарни длъжници или съкредитополучатели по договора за кредит, ако има такива.
Учредяването на ипотеката става в един и същи ден, непосредствено след подписването на нотариалния акт за продажба.

Това, което трябва да знаете като продавачи, на които цената се заплаща чрез кредит от банка е, че ще получите парите от банката няколко дни след подписването на нотариалния акт за продажба, когато в Службата по вписвания приключат регистъра за датата на продажбата. Точният срок зависи от натоварването в Службата по вписвания.
За ваша сигурност е добре да поискате и купувачът да ви представи официално писмо от банката, адресирано до вас, с поет банков ангажимент за изплащане на дължимата сума и посочените условия.
В това писмо банката удостоверява, че на вашите купувачи им е одобрен кредит за закупуване на имота и е отбелязано каква част от този кредит ще бъде платена на вас.