Какво трябва да знаете, когато се явявате пред нотариус?

Пред нотариуса всички документи се представят в оригинал!

Когато се явявате пред Нотариус за каквото й да било действие, задължително трябва да носите личната си карта. Ако сте я забравили, а имате уговорен час, обадете се незабавно на Нотариуса и ако имате време, незабавно организирайте действията си така, че навреме да се явите с личната карта.

Когато идвате при нотариус, не бързайте. Бъдете търпеливи! Тук се изготвят документи, понякога за цял живот, поправки по тях се извършват бавно и трудно и не са желателни. Планирайте си предварително достатъчно време за престой в канцеларията на нотариуса.