Екип

Нотариус Мариела Калоянова

Нотариус Мариела Калоянова

Родена на 13.10.1967г. Завършила СУ „Климент Охридски”, специалност право през 1990 год. с Диплома №116018. Практикуващ адвокат от 1991г. до 1998г. Практикуващ нотариус съгласно Заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-1229/24.06.1998г. от 1998г.

Помощник- нотариус по заместване Анна Величкова – Миньова

Помощник- нотариус по заместване Анна Величкова – Миньова

Родена на 21.09.1975г. Завършила специалност право в Югозападен Университет „Неофит Рилски” през 2002г. с Диплома №003707. Сътрудник в адвокатска кантора от 1994г. до 1998г. Служител в кантората на Нотариус Калоянова от 1998г. Помощник – нотариус от 2004г. Помощник- нотариус по заместване от 2007г. съгласно Заповед №ЛС-08-132/10.12.2007г.

Миряна

Миряна

отговаря за вашите нотариални актове и актуализиране на удостоверенията за тежести