Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и/или гледане

Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и/или гледане, или в изпълнение на задължение, или вместо плащане – това са специални позволени от закона хипотези, които се нуждаят от допълнително уточнения за всеки конкретен случай. Таксите са като при продажба. Необходимите документи са като посочените за продажба на имот.