Примерни документи

Текстът на пълномощното, декларацията, договора и други зависи както от вашата воля, така и от законовите изисквания. По- долу прилагаме примерни бланки на документи, които след като попълните, могат да бъдат нотариално заверени.

Примерни пълномощни

Примерни документи, касаещи МПС

Примерни документи, касаещи недвижими имоти

Примерни документи, необходими за разпореждане с имот