Новини

18.03.2014 Нови правила за заверка в чужбина на пълномощно за разпореждане с недв.имот

При разпореждане с недвижим имот, ако пълномощното се подписва пред нотариус в чужбина, чуждият нотариус следва да извърши удостоверяване на подпис и отделно удостоверяване на съдържанието на пълномощното, след което се поставя Апостил.

Вижте повече »