Новини

13.01.2017 Изменения в Държавен вестник от 30.12.2016г. на ТЗ, ЗТР и ЗННД

Съгласно измененията в Държавен вестник от 30.12.2016г. на Търговски закон, Закон за търговския регистър и Закон за нотариусите и нотариалната дейност, НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИСИ И СЪДЪРЖАНИЕ ЕДНОВРЕМЕННО е задължително […]

Вижте повече »

18.03.2014 Нови правила за заверка в чужбина на пълномощно за разпореждане с недв.имот

При разпореждане с недвижим имот, ако пълномощното се подписва пред нотариус в чужбина, чуждият нотариус следва да извърши удостоверяване на подпис и отделно удостоверяване на съдържанието на пълномощното, след което се поставя Апостил.

Вижте повече »