Новини

23.01.2019 Нови декларации по ЗМИП

Уважаеми клиенти, На 08.01.2019г. в Държавен вестник бе обнародван Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари При всяка сделка нотариусът трябва да изследва предвидени в правилника […]

Вижте повече »

06.06.2018 Пълномощни и GDPR

Във връзка с прилагането на Регламент 679/2016 за защита на личните данни множество банки, застрахователи, търговци, общински и държавни органи изискват ако лицето се явява чрез пълномощник в пълномощното изрично […]

Вижте повече »

28.05.2018 Удостоверения за тежести

Уважаеми колеги и клиенти, В Агенция по вписванията по електронен път може да се провери автентичността на всяко удостоверение за тежести за имот. Всяко едно лице- купувач, банков служител, брокер, […]

Вижте повече »

25.01.2018 Нова система за подаване на заявления за издаване на удостоверения за тежести

Уважаеми колеги и клиенти, Поради създаващата се в момента в Агенция по вписванията нова система за подаване на заявления за издаване на удостоверения за тежести и поради липса на електронно […]

Вижте повече »

13.01.2017 Изменения в Държавен вестник от 30.12.2016г. на ТЗ, ЗТР и ЗННД

Съгласно измененията в Държавен вестник от 30.12.2016г. на Търговски закон, Закон за търговския регистър и Закон за нотариусите и нотариалната дейност, НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИСИ И СЪДЪРЖАНИЕ ЕДНОВРЕМЕННО е задължително […]

Вижте повече »

18.03.2014 Нови правила за заверка в чужбина на пълномощно за разпореждане с недв.имот

При разпореждане с недвижим имот, ако пълномощното се подписва пред нотариус в чужбина, чуждият нотариус следва да извърши удостоверяване на подпис и отделно удостоверяване на съдържанието на пълномощното, след което се поставя Апостил.

Вижте повече »