Нотариус Мариела Калоянова

Нотариус Мариела Калоянова е нотариус с район на действие Районен съд гр.София, вписана в регистъра на нотариалната камара под номер 200 със Заповед на Министъра на правосъдието N°ЛС-И-1229/24.06.1998г. Всички от екипа на нотариалната кантора на нотариус Мариела Калоянова предлагат високо ниво на компетентност, юридическа прецизност и сигурност в нотариалните удостоверявания.

още за Нотариус Мариела Калоянова